Coláíste Chilliain

Coláíste Chilliain

Wednesday, November 30, 2011

Seachtain na hEolaiocta

Ta bliain a ceathar ag glacadh pairt ins an comortas Eolai Og. Ta orthu tionscanamh a dheanamh agus dialann a choimead ar an turganamh. Nuair a bhfuil na foireann piocadh teinn siad chuig an RDS i mi Eanair agus ta orthu taispeant a tionscanamh go dti na molteoiri. Go neiri leis na eolaithe oige!

Sliabh Kilamanjaro.

Beidh 23 daltaí i mBl.4 ag dreapadh Sliabh Kilamanjaro i Mi Bealtaine. Ta orthu  €3,500 a bhailiu agus beidh €500 ag dul go Ospideal na bPaisti i gCroimghlinn. Ta orthu 12 seactain traenail a dheamnamh sula mbeidh siad in ann dul chuig an Aifric. Go n-eiri libh!